Archive for април, 2010

Во деветиот век Кирил Филозоф ќе праша:

– Зарем не грее сонцето за сите луѓе исто? Зар не паѓа дождот врз сите глави подеднакво?

Во дваесет и првиот век, Амди Бајрам ќе рече:

Се молат Ромите да не прават цигански работи.

Наравоучение: Во  Македонија сонцето и дождот се дискриминатори. Read the rest of this entry »