Зошто ме спопадна…

април 27, 2010

Целта на овој блог е да се поттикне јавната дебата и нивото на информираност за маргинализираните групи заради нивно полесно општествено интегрирање. Подај им рака, а не само прст на маргинализираните групи. Помогни правото на избор да стане реално општествено, политичко и културно парче небо над нашата глава. Зашто – дури и кога дува ветерот, некои градат ѕидови, а другите ветерници.

Доколку  имате желба да учествувате на било кој начин во бранењето на оваа кауза, слободно контактирајте ме на следнава адреса:

novinarkaskopje@gmail.com

Со почит,

Мирослава Симоновска